Σε νέα παράσταση διαμαρτυρίας θα προσχωρήσει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α’βάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης όπως γνωστοποιείται με ανακοίνωση του Δ.Σ. η οποία έχει ως εξής:

“Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει ήδη τοποθετηθεί και είναι δεδομένη η κάθετη αντίθεσή μας:

Α) στη νέα τροπολογία περί μαθήματος με κάμερες στις τάξεις όπως και στη σχετική εφαρμοστική υπουργική απόφαση που εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. Η τροπολογία και η Υ.Α. δεν πρέπει να εφαρμοστεί και δε υπάρξει εκπαιδευτικός που θα συναινέσει στην εφαρμογή της.

Β) στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που συνοπτικά: 

  • αυξάνει τον αριθμό μαθητών στο τμήμα ενάντια σε κάθε παιδαγωγική λογική.
  • σχολειοποιεί το νηπιαγωγείο με κατακερματισμό του σε διακριτά αντικείμενα.
  • επαναφέρει την τρομοκρατική αξιολόγηση – χειραγώγηση – κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών και επιβάλλει ποινές σε αναπληρωτές.
  • αυξάνει τους εξεταστικούς και κοινωνικούς φραγμούς και εισάγει ιδιωτικά και οικονομικά κριτήρια και τη γενικότερη φιλοσοφία του σχολείου της αγοράς στο δημόσιο σχολείο.
  • δε λύνει κανένα πρόβλημα χρηματοδότησης και υποδομών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Γ) σε κάθε σχεδιασμό περί μη εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Διεκδικούμε επιγραμματικά (εντός του συνολικού πλαισίου διεκδικήσεων):

  • 20 μαθητές ανά τάξη στο δημοτικό σχολείο, 15 στο νηπιαγωγείο, σχέση 2 εκπαιδευτικών προς 22 μαθητές στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο.
  • Καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής – εκπαίδευσης. Καμιά συζήτηση για μη εφαρμογή της – όλα τα νήπια και προνήπια στα νηπιαγωγεία!   
  • Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών για κάλυψη κάθε εκπαιδευτικού έργου.
  • Μονιμοποίηση των καθαριστριών των δημόσιων σχολείων.
  • Καμία κάμερα στα σχολεία. Καμιά υποκατάσταση της δια ζώσης εκπαίδευσης των τάξεων από εξ αποστάσεως μορφές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Νέα παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης την Τρίτη 19/5 και ώρα 13:00. 

Καλούμε σε συμμετοχή την ΕΛΜΕ, το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ, τους Συλλόγους γονέων και όλα τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα”.