Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει τα παρακάτω νέα Επιμορφωτικά Προγράμματα Κατάρτισης:

1. «Στατιστική και ασαφής συμπερασματολογία στις κοινωνικές, οικονομικές και θετικές επιστήμες»: από 11/05/2020 έως 11/02/2021, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Βασίλειο Παπαδόπουλο. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομολόγους, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτους θετικών σχολών, απόφοιτους κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή εργασιακή εμπειρία, δεδομένου ότι οι γνώσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επαρκούν ως προϋπόθεση για την παρακολούθησή του.

2. «Επιχειρηματικότητα, νεοφυείς επιχειρήσεις, και επιχειρηματικό σχέδιο»: από 15/05/2020 έως 31/07/2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον λέκτορα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Χαράλαμπο Βλάδο. Το Πρόγραμμα απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Οικονομικών Σχολών, καθώς και σε επαγγελματίες οικονομολόγους.

3. «Μάρκετινγκ και πωλήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων»: από 15/05/2020 έως 31/07/2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον λέκτορα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Χαράλαμπο Βλάδο. Το Πρόγραμμα απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Οικονομικών Σχολών, καθώς και σε επαγγελματίες οικονομολόγους.

4. «Σύγχρονο μάνατζμεντ μικρομεσαίων επιχειρήσεων»: από 15/05/2020 έως 31/07/2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον λέκτορα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Χαράλαμπο Βλάδο. Το Πρόγραμμα απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Οικονομικών Σχολών, καθώς και σε επαγγελματίες οικονομολόγους.

  • Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου: https://my.kedivim.duth.gr
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: από 06/04/2020 έως και 05/05/2020.