Τέλος στα ραντεβού για τη προσέλευση στα κτηματολογικά γραφεία, βάζει νέα εγκύκλιος που εξέδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η νέα εγκύκλιος, όπως αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας σε σχετική ανακοίνωσή του, εκδόθηκε «σε συνέχεια του αιτήματος του δικηγορικού σώματος για τήρηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και της εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο (υπ’ αριθ. 2147695/12.11.2021) «η προβλεπόμενη, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ με αριθμό ∆1α/ΓΠ.οικ.:69136/04-11-2021 (αλλά και κάθε επόμενη ΚΥΑ ίδιου περιεχομένου), εκδιδόμενη απόφαση των Υποκαταστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου και των Κτηματολογικών Γραφείων για τη λήψη υγειονομικών μέτρων, δεν δύναται να εισάγει διαδικασία ραντεβού (προσυνεννόηση) ως μέτρο για την προσέλευση των συναλλασσομένων και τη διενέργεια των συναλλαγών τους για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων».
Ακόμη, η νέα εγκύκλιος προβλέπει ότι «επίσκεψη με προσυνεννόηση μπορεί να ρυθμίζεται για την έρευνα στους χώρους των αρχείων παλαιών τίτλων και ετών».
Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο.
πηγή: lawandorder.gr