Μια νέα δομή με σκοπό την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργείται με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Οι στόχοι και οι κεντρικοί άξονες αυτής της δομής συζητήθηκαν σε συνάντηση των θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στη δομή.

Συγκεκριμένα, συστήνεται Δίκτυο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στα κατά τόπους Επιμελητήρια της χώρας. Το δίκτυο θα τελεί υπό την αιγίδα μιας επιτελικής δομής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που διασφαλίζει την ευελιξία, τον έλεγχο, την εγκυρότητα και τη συνέχεια της δράσης.

domi stiriksis epixeirimatikotitas 2Η δομή έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό κενό καθώς στοχεύει στον πυρήνα των αναγκών της επιχειρηματικής βάσης της χώρας, παρέχοντας επεξεργασμένη πληροφορία και εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων. Η πληροφόρηση θα παρέχεται κεντρικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, και συγχρόνως οι άμεσα ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να ενημερώνονται και σε τοπικό επίπεδο από σημεία φυσικής παρουσίας της δομής στους Νομούς.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αναλαμβάνει την ανάπτυξη της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρέχονται με οργανωμένο τρόπο πληροφόρηση και υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

domi stiriksis epixeirimatikotitas 1Το μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης δομής είναι η δυνατότητα διασφάλισης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και απασχόλησης πολύ εξειδικευμένων στελεχών με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των βάσεων δεδομένων και ιδίως της μακρόχρονης εμπειρίας στην παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα δομή είναι σε θέση να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την απόφαση δημιουργίας ομάδας εργασίας η οποία θα δουλέψει συστηματικά για την υλοποίηση του έργου.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι η δημιουργία της δομής στήριξης των επιχειρήσεων αναδεικνύει τον διττό ρόλο του κράτους ως διαμεσολαβητή-πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης και ως μηχανισμού απορρόφησης και πρόληψης των κοινωνικών επιπτώσεων που προκάλεσαν τόσο η κρίση όσο και οι πιέσεις που ασκούνται ιδίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.