“Κανένας συνταξιούχος χηρείας ή αναπηρίας δεν θα δει μείωση στη σύνταξή του. Δεν θα γίνουν περικοπές στις υφιστάμενες συντάξεις. Η εγκύκλιος που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες αφορά μόνο όσους ασφαλισμένους βγουν στη σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, και επομένως δεν έχει αναδρομική ισχύ”, τονίζει η Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, και διευκρινίζει:

  • “Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όταν ένας ασφαλισμένος δικαιούται περισσότερες της μιας συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου), του χορηγείται μία μόνο εθνική σύνταξη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει (μεμονωμένα ή ως άθροισμα εθνικών συντάξεων από διαφορετικές αιτίες), το ανώτατο όριο μιας πλήρους εθνικής σύνταξης (384 ευρώ). Ο κανόνας αυτός ισχύει και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της προέλευσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (εξ ιδίου δικαιώματος ή κατά μεταβίβαση), και σε οποιονδήποτε συνδυασμό σώρευσης. Όπως έχει διευκρινιστεί, έρχεται ως εφαρμογή σχετικής πρόβλεψης τόσο στον νόμο 4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου) όσο και στον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση).
  • Με τον νόμο Κατρούγκαλου, κάθε συνταξιούχος λαμβάνει την εθνική σύνταξη η οποία χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, και την ανταποδοτική σύνταξη η οποία προκύπτει από τις εισφορές των ασφαλισμένων. Είναι σαφής ο νόμος ότι λαμβάνεις μία μόνο εθνική σύνταξη.
  • Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι βάσει του νόμου η θέσπιση της εθνικής σύνταξης (επιπλέον της ανταποδοτικής σύνταξης), αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός κατώτατου ποσού σύνταξης για κάθε κατηγορία συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ”.