ΝΔ: “Η Κυβέρνηση στήριξε αποφασιστικά τον αγροτικό τομέα”

"Η Κυβέρνηση έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας των κρίσεων των τελευταίων ετών, στήριξε αποφασιστικά τον αγροτικό τομέα", τονίζει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της με το γενικό τίτλο "Δίπλα σε κάθε πολίτη στην πράξη".
Screenshot_196

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Παράλληλα με την κρατική στήριξη, νέοι κοινοτικοί πόροι εξασφαλίστηκαν από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας– Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ), που έχουν εγκριθεί για την περίοδο 2021–2027, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης εκτείνονται σε όλο το φάσμα: από τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τις οικονομικές ενισχύσεις, την ενδυνάμωση της επενδυτικής κουλτούρας, μέχρι και την εκπαιδευτική πολιτική.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι οι εξής:

Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου στον Πρωτογενή Τομέα & Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις

 • Με τον νόμο 4673/2020 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), παρέχονται αυξημένες δυνατότητες στα μέλη τους, προκειμένου να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας ως ιδιωτική και αυτόνομη επιχείρηση.
 • Με τον νόμο 4691/2020 περί αυστηροποίησης των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για τις ελληνοποιήσεις, καθώς και με την επαναδραστηριοποίηση των επιτροπών παραβάσεων του Υπουργείου και την επιβολή προστίμων (μέχρι και την οριστική ανάκληση της άδειας παραγωγής και εμπορίας ΠΟΠ), άλλαξε το τοπίο στο σχετικό πεδίο και οδήγησε στην αύξηση της τιμής των ελληνικών προϊόντων και κατά συνέπεια του εισοδήματος των παραγωγών.
 • Με τον νόμο 4792/2021 περί αθέμιτων πρακτικών στον πρωτογενή τομέα (αφορά παραγωγούς, μεταποιητές, αγοραστές), καθορίζεται ποια προϊόντα θα εξοφλούνται στις 30 ημέρες και ποια στις 60 ημέρες, ενώ ταυτόχρονα διορθώνονται οι σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών.
 • Με τον νόμο 4859/2021 (μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων, διευκολύνεται η διαδικασία νομιμοποίησης των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, τα οποία βάσει των στοιχείων προσεγγίζουν ποσοστό 50% – 60% του συνόλου, ενώ παράλληλα γίνεται άρση των περιορισμών για την αδειοδότηση των νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 • Στον νόμο 4935/2022 (κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, µέσω συνεργασιών και εταιρικών µετασχηµατισµών) δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με τη μείωση να φτάνει στο 50% στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων.
 • Επικαιροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία τους και να δοθούν κίνητρα για τη σύστασή τους (Ν. 4647/16.12.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», άρθρα 53-58 Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, νομική μορφή, προϋποθέσεις αναγνώρισης, αντιπροσωπευτικότητα, διαδικασία αναγνώρισης, χρηματοδότηση, καταργούμενες διατάξεις).
 • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 3.084 πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι πλέον ενταγμένοι στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), με σκοπό την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.
 • Με προϋπολογισμό €80 εκατ. από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) δίνεται η δυνατότητα σε γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για σημαντικά θέματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
 • Υλοποιείται υπηρεσία διαλειτουργικότητας μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την Μετάκληση Εργατών Γης (2021).

Ψηφιακές Υπηρεσίες στον τομέα της Γεωργίας

 • Ψηφιακή υπηρεσία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.). Με την αναβάθμιση της ψηφιακής υπηρεσίας ο αγρότης δεν απαιτείται πλέον να προσκομίζει έγγραφα στις υπηρεσίες προς εξακρίβωση των δεδομένων που δηλώνει. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται ψηφιακά.
 • Ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farms»: Παρέχει πληροφορίες για την παραγωγή και τους Έλληνες παραγωγούς ανά προϊόν και γεωγραφική περιοχή.
 • Ψηφιακή υπηρεσία easyagroexpo.gov.gr. Αποτελεί το ψηφιακό «διαβατήριο» για μια σειρά ελληνικών προϊόντων, σε κομβικής σημασίας αγορές τρίτων χωρών, διευκολύνοντας έτσι την επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση του εμπορίου και την αύξηση των εξαγωγών τους.
 • Ψηφιακή πλατφόρμα “ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ”. Εξυπηρέτηση πολιτών για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) και Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης (ΓΕΑΛ).
 • Ψηφιακή πλατφόρμα Mobile i-Agric. Η Mobile πλατφόρμα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ με τη χρήση κινητού, παρέχει στους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής και στους πολίτες υπηρεσίες γενικής ενημέρωσης, εξατομικευμένων ειδοποιήσεων, προσωποποιημένης ενημέρωσης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης/συμβουλευτικής.
 • Ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Εμπόρων Ζώντων Ζώων. Πρόκειται για ψηφιακή Υπηρεσία αίτησης ένταξης εμπόρων στο Μητρώο και διαχειριστικής εφαρμογής για την έγκριση ή την απόρριψη του εμπόρου μετά από έλεγχο των Κτηνιατρικών υπηρεσιών.
 • Δημιουργήθηκε «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο», με σκοπό την καθιέρωση ενιαίου ψηφιακού συστήματος καταγραφής, απογραφής και ταυτοποίησης των μελισσοκόμων, των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου της χώρας.
 • Καταγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ όλων των επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής –εμπορίας αυγών.
 • Δυνατότητα υποβολή μέσω gov.gr της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από το 2022. 
 • Ψηφιακή πλατφόρμα για επισιτιστική επάρκεια. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν τις διαθέσιμες ποσότητες σε αποθέματα βασικών τροφίμων προκειμένου να διαπιστώνεται  η επισιτιστική επάρκεια της χώρας.
 • Ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, με σκοπό τη μείωση του φόρου εισοδήματος, κατά 50%, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ήδη από το φορολογικό έτος 2022.

Οικονομικές Ενισχύσεις – Αποζημιώσεις- Φορολογικές παρεμβάσεις

 • Με τη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης διευκολύνεται η πρόσβαση αγροτών και μεταποιητικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.
 • Χρηματοδοτείται με €525 εκ. το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών με τα οποία δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να λάβουν επιδότηση έως 40.000 ευρώ.
 • €473 εκατ. ήταν τα άμεσα μέτρα στήριξης για τους αγρότες σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.
 • €141 εκατ. έλαβαν οι παραγωγοί μέσω της διαδικασίας των κρατικών ενισχύσεων την τελευταία τριετία.
 • Ενίσχυση €45 εκατ. σε κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια.
 • Καταβλήθηκε το ποσό των €478.320 σε 205 δικαιούχους κτηνοτρόφους των Δήμων της Βόρειας Εύβοιας οι οποίοι διατηρούσαν ζωική εκμετάλλευση κατά το έτος 2021 στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Δυνατότητα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο «Βιολογική Γεωργία» με προϋπολογισμό €705 εκατ.
 • Στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
 • Στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19.
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενέκρινε για την Ελλάδα πακέτο βοήθειας €26,29 εκατ. για την επισιτιστική ασφάλεια.
 • Η ΕΕ ενέκρινε για την Ελλάδα “καθεστώς ενισχύσεων” ύψους €50 εκατ. για τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
 • Για πρώτη φορά πληρώνονται αποζημιώσεις μόλις τέσσερις μήνες μετά το ζημιογόνο γεγονός.
 • Καταβολή 350 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ το 2021, σε αποζημιώσεις για καταστροφές. Το πρώτο 10μηνο του 2022 έχουν καταβληθεί 197,8 εκατ. ευρώ. Δίνεται προκαταβολή αποζημιώσεων σε επίπεδο 60%.
 • Ένταξη στο Μεταφορικό Ισοδύναμο της μεταφοράς ζωοτροφών στην Κρήτη για το 2022.
 • Μέσω του Ταμείου Μικροπιστώσεων διευκολύνεται η πρόσβαση σε χρηματοδότηση των αγροτών και των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.
 • Χαμηλός φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
 • Απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και των αλιέων παράκτιας αλιείας από το τέλος επιτηδεύματος.
 • Μείωση ΦΠΑ από το 13% στο 6% για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα.
 • Μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.
 • Νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
 • Μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 29% στο 22%.
 • Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
 • Θέσπιση από την 1η Ιανουαρίου 2022, μηδενικού συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία.
 • Μη επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στην αξία των αγροτεμαχίων.
 • Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο.
 • Συνιστά αγροτική εκμετάλλευση η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από 500 kW. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος παραγωγής και αυξάνεται το αγροτικό εισόδημα.
 • Δίδεται η δυνατότητα χορήγησης δανείων έως €25.000 σε αγρότες χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Παράταση του χρόνου εξόφλησης των αγροτικών χρεών για την ειδική ασφαλιστική εισφορά του ΕΛΓΑ από τα 2 στα 4 χρόνια. Είναι ύψους €12 εκατ. και αφορά 64.000 ΑΦΜ. 

Εκπαιδευτική Πολιτική

Ενισχύθηκε η αγροτική εκπαίδευση & κατάρτιση και δημιουργήθηκαν ταχύρρυθμα μαθήματα για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν αγρότες. Αναβαθμίστηκε η αγροτική εκπαίδευση με την ίδρυση 6 Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) με επτά ειδικότητες, ενώ το προσεχές διάστημα θα ιδρυθούν και νέα ΔΙΕΚ σε περισσότερες περιοχές, με προσθήκη νέων ειδικοτήτων

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και ΚΑλΠ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ)

 • €19,3 δισ. θα αντλήσει η Ελλάδα για την περίοδο 2021-2027 από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Μια σπουδαία εθνική επιτυχία, αφού το ποσό για τη χώρα μας είναι σχεδόν ίδιο με της προηγούμενης περιόδου, παρόλο που συνολικά το ποσό της ΚΑΠ μειώθηκε σημαντικά. Από αυτά, €15 δισ. θα δοθούν για άμεσες ενισχύσεις & μέτρα αγοράς και €4,3 δισ. για την αγροτική ανάπτυξη. Ενδεικτικά τονίζεται ότι:
 • θα προωθηθούν 1,4 δισ. ευρώ για τις βιολογικές μεθόδους παραγωγής,
 • θα τονωθεί η κοινωνική συνοχή της ελληνικής υπαίθρου, καθώς θα δημιουργηθούν περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις απασχόλησης,
 • θα διαμορφωθούν ελκυστικότερες συνθήκες διαβίωσης στην ελληνική περιφέρεια, συμβάλλοντας στην ηλικιακή ανανέωση του πρωτογενή τομέα με περισσότερους από 65.000 νέους γεωργούς να επωφελούνται συνολικά από τις ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ.
 • €410 εκατ. θα λάβει η Ελλάδα για την περίοδο 2021-2027 από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ).

Επενδυτικά σχήματα στον Πρωτογενή Τομέα

 • Μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης θα διατεθούν €480 εκατ., τα οποία θα μπορούν να δανείζονται οι αγρότες για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα από €10.000 μέχρι και €5.000.000 είναι τα δάνεια που μπορούν να λάβουν οι ωφελούμενοι. Παράλληλα €200.000 είναι το μέγιστο ύψος των δανείων που μπορούν να λάβουν αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία, χωρίς υποχρέωση για επενδύσεις. Η διάρκεια αποπληρωμής θα είναι από 1 έως και 15 χρόνια (και όχι αργότερα από τις 31/12/2035).

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει έργα:

 • 230 εκατ. ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωσης,
 • 150 εκατ. ευρώ για την Απονιτροποίηση των εδαφών,
 • 90 εκατ. ευρώ για τη Δάσωση Γεωργικών Γαιών,
 • 80 εκατ. ευρώ για τους Γεωργικούς Συμβούλους,
 • 25 εκατ. ευρώ για την Ευζωία Ζώων,
 • 41 εκατ. ευρώ για την Ενίσχυση της Ποιότητας στην παραγωγή,
 • 260 εκατ. ευρώ για Εξισωτική Αποζημίωση,
 • 114 εκατ. ευρώ για Αγροτική Οδοποιία,
 • 40 εκατ. ευρώ μικρά αρδευτικά.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Α) Διασφαλίστηκαν πόροι ύψους 544,5 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον πρωτογενή τομέα, ενεργοποιώντας σε χρόνο ρεκόρ σημαντικές δράσεις για ιδιωτικές επενδύσεις αυξημένης μόχλευσης κεφαλαίων, προωθώντας βασικούς μεταρρυθμιστικούς στόχους της αγροτικής μας πολιτικής, δηλαδή τη χορήγηση κινήτρων για τη δημιουργία συλλογικών αγροτικών σχημάτων.

Την περίοδο που διανύουμε βρίσκονται σε εξέλιξη 6 Προσκλήσεις που αφορούν:

 • α) στον Οικονομικό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα («Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα», «Πράσινος Αγροτουρισμός», «Γενετική Βελτίωση Ζώων» και «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών») και
 • β) στις Δράσεις για την Υδατοκαλλιέργεια.

Β) Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα:

Η προτεινόμενη Δράση με προϋπολογισμό 46 εκ. ευρώ η δράση χωρίζεται σε δύο Υποέργα:

Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής μεγάλης κλίμακας, με υποδομή cloud και δυνατότητες επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας δεδομένων παρατήρησης γης και πολυεπιστημονικές τεχνολογίες. Ουσιαστικά, το έργο συνθέτει ένα γνωστικό περιβάλλον γεωργίας για την τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και την έξυπνη διαχείριση των φυσικών πόρων, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και ατομικό.

Η Εξωστρέφεια του αγροτικού τομέα στοχεύει στη ψηφιοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, ώστε να επιτευχθεί αύξηση των εξαγωγών, μείωση του χρόνου και του κόστους διοικητικών διαδικασιών για επιχειρήσεις, έλεγχος κατά της παραχάραξης ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων που φέρουν το ελληνικό εμπορικό σήμα και μείωση του ψηφιακού χάσματος που δυσκολεύει τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Γ) Πρόγραμμα  Ύδωρ 2.0

Πρόκειται για το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα αρδευτικών έργων των τελευταίων 50 ετών. Περιλαμβάνει 21 αρδευτικά έργα που καλύπτουν περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια στρέμματα σε ολόκληρη την Επικράτεια με προϋπολογισμό 4 δις € (έγκριση από τη διυπουργική).

Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης

Η κυβέρνηση επέκτεινε τα μέτρα προστασίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στις αγροτικές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση. Ειδικότερα:

 • από 1η Νοεμβρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2022 είχε ανασταλεί η καταβολή χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τις αγροτικές επιχειρήσεις,
 • από 1η Ιανουαρίου 2022 εφαρμόζεται η επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και σε αγρότες συλλογικών σχημάτων,
 • στην οριζόντια επιδότηση καταναλωτών για τους λογαριασμούς ρεύματος συμπεριέλαβε, για το διάστημα 01.08.21-31.12.21 και τους καταναλωτές αγροτικής χρήσης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ) ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης,
 • το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες πως προχωρά στην καταβολή αναδρομικής επιδότησης σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος εμπορικών καταναλωτών με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2022,
 • έγινε αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα τιμολόγια,
 • για τον μήνα Αύγουστο για τους αγρότες και όλα τα αγροτικά τιμολόγια η επιδότηση ανερχόταν σε 337 ευρώ ανά MWh καλύπτοντας από το 82% έως το 99% της αύξησης,
 • για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022 συνεχίστηκε η οριζόντια επιδότηση (εμπορικά τιμολόγια),
 • για τον μήνα Ιανουάριο του 2023 (επαγγελματικά τιμολόγια) η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 330 ευρώ ανά MWh. Απορροφάται έτσι έως το 92% της αύξησης”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood