Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ασφαλιστικών Συμβούλων Νομού Ροδόπης, με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αιτείται την συμπερίληψη των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, στο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:

  • ΚΑΔ 6511 Ασφάλειες Ζωής.
  • 6512 Ασφάλειες Γενικές.
  • 6520 Αντασφάλιση.
  • 6622 Δραστηριότητα Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Μεσιτών.
  • 6629 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις Ασφαλίσεις και τα Συνταξιοδοτικά ταμεία.

“Οι παραπάνω δραστηριότητες εξαιρέθηκαν από το πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι στις αποφάσεις της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της καραντίνας, είχαν συμπεριληφθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις”, σημειώνουν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι.