Με επιστολή του στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ο δήμαρχος Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, ζητά να ελεγχθεί εάν τηρούνται από την εταιρεία “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ” οι περιβαλλοντικοί όροι κατά τη λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών στη λατομική περιοχή του οικισμού Δύμης.
Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι έχει γίνει “πλειστάκις αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών από κάτοικους των οικισμών Δύμης και Φωλιάς πως αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από μεγάλες ποσότητες σωματιδίων σκόνης που παράγονται κατά τη λειτουργία του εν λόγω λατομείου, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγή κερασιών στην περιοχή, καθώς επικάθονται στους καρπούς και υποβαθμίζουν την ποιοτική τους αξία, καθιστώντας τα μη εμπορεύσιμα”.