Την άμεση ανάκληση της απόφασης για την απαγόρευση εισόδου τουριστών από τον συνοριακό σταθμό Νυμφαίας Κομοτηνής, ζητά από την κυβέρνηση ο δήμος Κομοτηνής, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν σχετικής πρότασης της επικεφαλής της Πολη-τικής Ανατροπής Ελένης Λφτασή, η οποία έχει ως εξής:

“Διανύουμε ήδη την τουριστική περίοδο και οι προσδοκίες για τα οφέλη που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από τον τουρισμό διαψεύδονται μετά την κυβερνητική απόφαση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του συνοριακού σταθμού Νυμφαίας, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων και την οικονομική ασφυξία για ένα σημαντικό τμήμα της τοπικής κοινωνίας που ασχολείται με τον τουρισμό. Δεδομένου ότι η απαγόρευση εισόδου στη χώρα μας τουριστών από τα βόρεια σύνορά μας δεν είναι καθολική, αλλά επιτρέπεται επιλεκτικά από το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, γεννώνται εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητά της, καθώς θα μπορούσε με καθημερινούς ελέγχους και διενέργεια τεστ από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ να αποφευχθεί η διασπορά του ιού και να θωρακισθεί η υγεία των συμπολιτών μας. Μετά δε την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για είσοδο τουριστών μόνο κατόπιν έγγραφης επίδειξης τεστ, θεωρούμε ότι έχει εκλείψει κάθε δικαιολογία από την κυβέρνηση ώστε να συνεχίσει να εμμένει στην παράλογη αυτή απόφαση”.