Ομόφωνα, το δημοτικό συμβούλιο Μαρώνειας-Σαπών, ενέκρινε το κάτωθι Ψήφισμα με το οποίο προτείνει την ανακήρυξη του Δάσους Μαύρης Πεύκης Περάματος, σε Μνημείο της Φύσης.

“Τα δάση Μαύρης Πεύκης αποτελούν έναν σπάνιο τύπο δασών που φιλοξενούν πολλά και σημαντικά είδη φυτών και ζώων, παίζουν σπουδαίο ρόλο στην προστασία των ορεινών εδαφών από τη διάβρωση, και έχουν μεγάλη οικονομική σημασία λόγω της παραγωγικότητας. Προστατεύονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, και αποτελούν πλούτο υψηλής προστιθέμενης αξίας σε έναν τόπο.

Στο Πέραμα υπάρχει δάσος Μαύρης Πεύκης για το οποίο παρά τις αποφάσεις και τα υπομνήματα συλλογικών οργάνων, υπηρεσιών και συλλόγων, δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του.

Το δημοτικό συμβούλιο Μαρώνειας-Σαπών αποφασίζει να ζητήσει από την Πολιτεία την άμεση ανακήρυξη του δάσους Μαύρης Πεύκης της περιοχής των Πετρωτών, σε μνημείο της φύσης, ώστε να διατηρηθεί η μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής και να αξιοποιηθούν οι σπουδαίες δυνατότητές του στη βιώσιμη ανάπτυξη της.

Η ανακήρυξη αυτή αποτελεί συγχρόνως σημαντική συμβολή στη θωράκιση της περιοχής στην προοπτική λειτουργίας χρυσωρυχείων, για τα οποία το δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας-Σαπών ομόφωνα έχει εκφράσει την άρνηση του.

Ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών προτίθεται να συγκροτήσει επιτροπή προώθησης του αιτήματος και διερεύνησης της αξιοποίησης του.

Το παρόν Ψήφισμα να σταλεί στο Γραφείο Πρωθυπουργού, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης”.