Ο Δήμος Αρριανών ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις νέες ανάγκες, συνεχίζει τη μετάβασή του στον ψηφιακό́ μετασχηματισμό́ του και εντάσσεται στην υπηρεσία myKEPLive.
Με το myKEPlive οι πολίτες πλέον έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε αυτά.
Μέσα από την πλατφόρμα myKEPLive οι πολίτες κανονίζουν ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθούν από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής τους ή απλή διοικητική πληροφόρηση.
“Η ψηφιακή παροχή δεκάδων υπηρεσιών των ΚΕΠ θα διευκολύνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, ειδικά εκείνων με δυσκολία μετακίνησης ή αναπηρίες, και παράλληλα βάζει τέλος σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών και του εξωτερικού”, σημειώνει ο δήμαρχος Αμέτ Ριτβάν.