Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την εγκατάσταση καμερών CCTV κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Πρόκειται για κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, οι οποίες θα παρέχουν πληροφόρηση για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα έξυπνης ανάλυσης περιεχομένου video (VCA). Οι κάμερες προβλέπεται να εγκατασταθούν σε 40 σημεία κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας και στους κάθετους άξονες αυτής. Για την περιοχή της Θράκης, προβλέπονται στα εξής σημεία:

 • Γέφυρα Νέστου
 • Α/Κ Βανιάνου
 • Ανατολ. Α/Κ Κομοτηνής
 • Α/Κ Αλεξανδρούπολης
 • Συνορ. Σταθμός Κήπων
 • Α/Κ Αρδανίου (κάθετος άξονας Ε51)

Από το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου, και για έναν περίπου μήνα, ήτοι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, τα αρμόδια συνεργεία θα πραγματοποιούν εργασίες για την εγκατάσταση των εν λόγω καμερών στον Ανατολικό κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας οδού.

Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης εξέδωσε απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1ο

 1. Την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, στον Ανατολικό Α/Κ Κομοτηνής χ.θ. 567+560 (κάτω διάβαση διασυνδετήρια) στον κλάδο ανόδου προς Αλεξανδρούπολη, τμήματος οδού που αστυνομεύεται από το Τ.Τ. Κομοτηνής, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες εγκατάστασης καμερών CCTV για χρονικό διάστημα από 07-09-2019 έως και 05-10-2019.
 2. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην χ.θ. 567+560 και θα αποκλειστούν η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτής Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας.
 3. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της  Εγκεκριμένης Μελέτης Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ανωτέρω 5 σχετική)
 4. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου Εγνατίας Οδού.
 5. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας, θα είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες θα απομακρύνεται η εγοταξιακή σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.
 6. Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Άρθρο 2ο

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από το Σάββατο 07-09-2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007, και θα διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο 05-10-2019 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.
 3. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα.
 4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018.