Η Δ/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μαριγούλα Κοσμίδου, έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58167/Δ2/24-04-2018(ΦΕΚ Β’ 1371/24-04-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 636/08-09-2020 εισήγηση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου
Κομοτηνής με θέμα «Προκήρυξη κενών θέσεων για την διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων μαθητών/τριών του Μουσικό Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής σχολικού έτους 2020-2021»,
προχώρησε στην υπογραφή της Πράξης Προκήρυξης για την πλήρωση μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, των παρακάτω κενών θέσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής, για το σχολικό έτος 2020–2021:
  • 5 θέσεις στη Β’ Γυμνασίου,
  • 5 θέσεις στη Γ’ Γυμνασίου,
  • 5 θέσεις στην Α’ Λυκείου,
  • 5 θέσεις στη Β’ Λυκείου,
  • 5 θέσεις στη Γ’ Λυκείου.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν την Δευτέρα 28-09-2020 στο Μουσικό Γυμνάσιο-
Λύκειο Κομοτηνής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο χώρο του σχολείου από την Τετάρτη 09-09-2020 έως και την Παρασκευή 25-09-2020 στις 14:00.