Παρατάθηκε για δεύτερο δεκαπενθήμερο, και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ, το μέτρο της υποχρεωτικής προσκόμισης αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test) 72 ωρών για covid-19, που να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης, για όλους τους εισερχόμενους στην Ελλάδα δια των χερσαίων συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του συνοριακού σταθμού Νυμφαίας Κομοτηνής.
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά και στους Έλληνες πολίτες, και στους έχοντες άδεια διαμονής στη χώρα μας.