Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, Αριστοτελία Πελώνη, από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα ισχύσει το μέτρο της υποχρεωτικής προσκόμισης αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test) 72 ωρών που να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης, για όλους τους εισερχόμενους στην Ελλάδα δια των χερσαίων συνόρων.
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά και στους Έλληνες πολίτες, και στους έχοντες άδεια διαμονής στη χώρα μας.