Εβδομήντα άτομα μόνιμο προσωπικό, θέλει να προσλάβει εντός του 2020 η Περιφέρεια ΑΜ-Θ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της στην έδρα της και στις περιφερειακές ενότητες.

Το θέμα θα τεθεί προς έγκριση στην αποψινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου ώστε κατόπιν να υποβληθεί το σχετικό αίτημα προς την κεντρική διοίκηση.

Αναλυτικά οι θέσεις που προτείνονται:

 • ΠΕ Μηχανικοί 19
 • ΠΕ Περιβάλλοντος 1
 • ΠΕ Γεωτεχνικών 14
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 3
 • ΤΕ Μηχανικών 6
 • ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 3
 • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 4
 • ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων 11
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 4
 • ΔΕ Τεχνικών 2
 • ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 3