Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, και ειδικότερα στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη, θα δημιουργηθούν οι δύο από τις πέντε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία) που ενέκρινε το Υπουργείο Υγείας και οι οποίες για περίοδο 24 έως 36 μηνών θα χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των κατά τόπους Περιφερειών.

Στόχος του Υπουργείου είναι η ολοκλήρωση της αποϊδρυματοποίησης και η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των χρονίων ασθενών που διαβιούν στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. H χωροθέτηση των Μονάδων καθορίστηκε με βασικό κριτήριο την υφιστάμενη διασπορά των υφιστάμενων Μονάδων και την ανάγκη ισομερούς ανάπτυξης στεγαστικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια.

Έτσι λοιπόν, σε Κομοτηνή και Ξάνθη, θα δημιουργηθούν οικοτροφεία για δεκαπέντε ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, από το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο Ίκελος, και από το ελληνικό κέντρο διαπολιτισμικής ψυχιατρικής περίθαλψης, αντιστοίχως. Οι άλλες τρεις Μονάδες θα γίνουν στην Αττική, στη Σπάρτη, και στο Ναύπλιο ή στο Άργος.

Οι Μονάδες θα φιλοξενούν κατά προτεραιότητα ασθενείς χαμηλής και μέσης λειτουργικότητας, και το στελεχιακό τους δυναμικό θα αποτελείται από: έναν ψυχολόγο Π.Ε., έναν κοινωνικό λειτουργό Π.Ε., έναν εργοθεραπευτή Τ.Ε., έναν διοικητικό Π.Ε./Τ.Ε., έξι νοσηλευτές Τ.Ε., έξι φροντιστές Π.Ε./Τ.Ε. και τέσσερις υπαλλήλους γενικών καθηκόντων.

Το κόστος της ανάπτυξης και λειτουργίας των ανωτέρω Μονάδων για την περίοδο 24 έως 36 μηνών, ανέρχεται σε 5.250.000 ευρώ. Μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών, οι σχετικές δαπάνες θα καλύπτονται κατ’ έτος από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, και ειδικότερα από τον ειδικό φορέα 201 και Λογαριασμό Εξόδων 2310802053 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.