Μνημόνιο συνεργασίας θα συνυπογράψουν αύριο 18/12 το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Δ΄ Σώμα Στρατού. Το μνημόνιο θα υπογράψουν από πλευράς του ΔΠΘ ο Πρύτανης, Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, και από πλευράς του Δ’ Σ.Σ. ο Διοικητής του, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς.

Παράλληλα θα συνυπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ και της Διοίκησης Μηχανικού  του Δ’ Σ.Σ.

Στόχος της συνεργασίας είναι κατά κύριο λόγο η ανταλλαγή εμπειρίας και μέσων για την επαύξηση της τεχνογνωσίας και την προώθηση αντικειμένων και τομέων κοινού ενδιαφέροντος στο γενικότερο πλαίσιο της αποστολής των δύο φορέων.