Μητρώο φοιτητών από το οποίο θα καλεί ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων του φοιτητές για πρακτική άσκηση (internship) στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δημιουργεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εμπειρία εργαζόμενοι σε σύγχρονο περιβάλλον που ασχολείται με τεχνολογίες αιχμής, και καθοδηγούμενοι από έμπειρο προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φοιτούν στο δεύτερο ή μεγαλύτερο έτος, και να έχουν γνώσεις που να αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία που αναφέρονται στην αίτηση.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως κριτήρια το επίπεδο της γνώσης των αντικειμένων, προηγούμενη εμπειρία, διαθεσιμότητα, δυνατότητα συνεργασίας, κ.ά.

Η συνολική διάρκεια απασχόλησης είναι έξι μήνες, για δεκαπέντε ώρες την εβδομάδα, χωρίς χρηματική αποζημίωση. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης χορηγείται σχετική βεβαίωση και υπάρχει δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε υποτροφία κατόπιν επιλογής.

Την ενέργεια συντονίζουν και επιμελούνται η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου συμπληρωμένη την αίτηση στη διεύθυνση admin@noc.duth.gr στην οποία επίσης μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://noc.duth.gr/news.txt/2019-09-13-a/AitisiDUTH2019.pdf