Βελτιωμένα σε σύγκριση με το 2017, αλλά σαφώς ανησυχητικά, είναι τα στοιχεία των ληξιαρχείων για τις γεννήσεις και τους θανάτους που συνέβησαν το 2018 στον νομό Ροδόπης.

Συγκεκριμένα, οι γεννήσεις ήταν μόλις 441, ενώ οι θάνατοι ανήλθαν σε 1.369. Όσον αφορά ειδικότερα στις γεννήσεις, οφείλουμε πάντοτε να έχουμε υπόψη ότι ένας ικανός αριθμός ζευγαριών από τη Ροδόπη επιλέγει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης ή κλινικές που βρίσκονται σε γειτονικούς νομούς και ως εκ τούτου οι αντίστοιχες γεννήσεις καταγράφονται στα εκεί ληξιαρχεία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι γεννήσεις υπολείπονται σημαντικά των θανάτων, όπως συμβαίνει και στο σύνολο της χώρας.

Πάντως, παρατηρείται μια βελτιωμένη εικόνα σε σύγκριση με το 2017, που συνίσταται στα εξής δεδομένα:

  • Οι γεννήσεις το 2018 ήταν 10 περισσότερες (431 το 2017)
  • Οι θάνατοι το 2018 ήταν 68 λιγότεροι (1.437 το 2017).
  • Η αναλογία γεννήσεων – θανάτων διαμορφώθηκε σε 1 προς 3,1 (1/3,33 το 2017)

Δείτε αναλυτικά τις γεννήσεις και τους θανάτους που καταγράφηκαν το 2018 στα ληξιαρχεία κάθε δημοτικής ενότητας:

Ληξιαρχεία

Γεννήσεις

Θάνατοι

Δ.Ε. Αρριανών

0 70

Δ.Ε. Κέχρου

1 8
Δ.Ε. Οργάνης 0

20

Δ.Ε. Φιλλύρας 0

91

Δ.Ε. Αμαξάδων

0 16

Δ.Ε. Ιάσμου

0 88
Δ.Ε. Σώστου 0

93

Δ.Ε. Αιγείρου 0

94

Δ.Ε. Κομοτηνής

440 528

Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου

0 47
Δ.Ε. Μαρωνείας 0

121

Δ.Ε. Σαπών 0

193