Με διμερή διοικητική διευθέτηση που υπεγράφη από τους επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασύλου της Ελλάδας και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Συνόρων της Πορτογαλίας, συμφωνήθηκε η μετεγκατάσταση έως χιλίων αιτούντων ή/και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, από την Ελλάδα στην Πορτογαλία.

Η σχετική κατ’ αρχήν συμφωνία είχε γίνει από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα και τον Υπουργό Εσωτερικών της Πορτογαλίας Eduardo Cabrita κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβριο. Στη συνέχεια δρομολογήθηκαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο πλευρών, οι οποίες οδήγησαν στην υπογραφή της Διοικητικής Διευθέτησης.

Η Διοικητική Διευθέτηση που έχει υπογραφεί προβλέπει μια πρώτη πιλοτική φάση που αφορά τη μετεγκατάσταση στην Πορτογαλία εκατό αιτούντων ή/και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, που βρίσκονται σε Δομές Φιλοξενίας στην Ελλάδα.

Η Διοικητική Διευθέτηση, η οποία προσδιορίζει τεχνικά τη διαδικασία υλοποίησης της συμφωνίας, είναι σύμφωνη με την ισχύουσα διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το άσυλο, δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες, και έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.