Κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής με την υπ΄ αριθ. 13/2020 απόφασή του ενέκρινε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. Την τοποθέτηση πινακίδων και ελαστικών εύκαμπτων κυλίνδρων στις υφιστάμενες διαβάσεις περιμετρικά του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου  Κομοτηνής.
  2. Τη μετατόπιση της θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ από την οδό Καβείρων, έμπροσθεν του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης σε νέα θέση επί της οδού Σοφίας Βέμπο, παραπλεύρως του  Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
  3. 3. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος μπροστά από την δίοδο πρόσβασης στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικοδομής επί της οδού Ν. Γρηγορά 9.
  4. Τη δυνατότητα διέλευσης των οχημάτων των εταιρειών που έχουν αναλάβει τη μεταφορά χρημάτων προς το υποκατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από τον πεζόδρομο που βρίσκεται μπροστά από την κεντρική είσοδο του Υποκαταστήματος και πέραν των ωρών 07:00-10:00, που έχει δοθεί σχετική άδεια.
  5. Τη δυνατότητα διέλευσης των οχημάτων των εταιρειών που έχουν αναλάβει τη μεταφορά του χρημάτων από την τράπεζα Eurobank Ergasias A.E στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και πέραν των ωρών 07:00-10:00, που έχει δοθεί σχετική άδεια.