Στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής και το παράρτημα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, επί της οδού Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6, θα μεταστεγαστεί για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο, και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο “Χαϊριγιέ” Κομοτηνής, στο πλαίσιο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, “της παροχής ίσων ευκαιριών στην παιδεία, της παροχής των μέγιστων δυνατοτήτων εκπαίδευσης μέσα από υποστηρικτικές δομές προς όφελος των μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία), της διατήρησης του δικαιώματος του πολίτη στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων του, της προστασίας του δικαιώματος του δημόσιου λειτουργού να τελεί τα παιδαγωγικά, διδακτικά και διοικητικά του καθήκοντα, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικά αιτήματα γονέων και μαθητών“.

Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019.