Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 351 καλύτερων νέων πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με τη “The Times Higher Education Young University Rankings 2019”.

Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΔΠΘ, εκ μέρους της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ιδρύματος, Φώτης Μάρης, το ακριτικό πανεπιστήμιο περιελήφθη φέτος για πρώτη φορά στη διεθνή κατάταξη “The Times Higher Education Young University Rankings 2019”, και κατετάγη στις θέσεις 251-300 μεταξύ των 351 καλύτερων νεαρών πανεπιστημίων του κόσμου από 60 χώρες, και δεύτερο στην Ελλάδα – το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται στις θέσεις 151-200.

ΜΑΡΗΣ
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΔΠΘ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Φώτιος Μάρης.

Στη “The Times Higher Education Young University Rankings 2019″, αξιολογούνται τα καλύτερα νεαρά πανεπιστήμια του κόσμου, ηλικίας μέχρι 50 ετών.