Σε δημοτικό χώρο (λυόμενο οίκημα με ρεύμα, νερό, αποχέτευση και αυλή), μεταφέρθηκε σήμερα ο άστεγος του πεζοδρομίου του ξενοδοχείου Ξενία. Η ενέργεια έλαβε χώρα με εισαγγελική εντολή, κατόπιν σχετικής κινητοποίησης της δημοτικής παράταξης του “Σπάρτακου”, παρουσία κοινωνικού λειτουργού και γιατρού, και σε συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, υπό την επίβλεψη του αρμόδιου αντιδημάρχου Κοινωνικής Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης Γιάννη Μουρτίδη. Στον συμπολίτη θα προσφέρεται από τον Δήμο και φαγητό. Σημειώνεται πάντως πως πρόκειται για προσωρινή κατάσταση μέχρι να βρεθεί κατάλληλο σπίτι που να εξυπηρετεί τον ηλικιωμένο άνδρα, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στα πόδια του και στην κίνησή του.