Το Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας “Βάσω Τσαλίκη – Δέσποινα Τερζούδη”,

εύχεται στους μαθητές του και στους γονείς τους, στους συνεργάτες του και σε όλο τον κόσμο,

Merry Christmas and Happy New Year!

Με υγεία, και αγάπη και ειρήνη στις ψυχές μας!

Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας “Βάσω Τσαλίκη – Δέσποινα Τερζούδη”