Αρχική Μείζονα θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του ΔΠΘ, έθεσε στη Ν. Κεραμέως ο Δημ. Χαρίτου Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου Διακομματική Επιτροπή Υπουργείο Παιδείας

Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου Διακομματική Επιτροπή Υπουργείο Παιδείας