Μετά τη μείωση που καταγράφηκε στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας το α’ δίμηνο του 2020 (σχετ. το από 01-04-2020 Δελτίο Τύπου), τον μήνα Μάρτιο καταγράφεται περαιτέρω μείωση στις κατηγορίες αυτές, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν λιγότερες ληστείες, κλοπές τροχοφόρων και κλοπές-διαρρήξεις, ως ακολούθως:

Ληστείες

 • 151 λιγότερες στην επικράτεια (244 έναντι 395, μείωση 38,23 %).
 • 120 λιγότερες στην Αττική (191 έναντι 311, μείωση 38,59 %).
 •  26 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (28 έναντι 54, μείωση 48,15 %).

Κλοπές – Διαρρήξεις

 • 588 λιγότερες στην επικράτεια (4.391 έναντι 6.979, μείωση 37,08 %).
 • 721 λιγότερες στην Αττική (2.470 έναντι 4.191, μείωση 41,06 %).
 • 590 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (928 έναντι 518, μείωση 38,87 %).

Κλοπές Τροχοφόρων

 • 602 λιγότερες στην επικράτεια (185 έναντι 1.787, μείωση 33,69 %).
 • 497 λιγότερες στην Αττική (670 έναντι 167, μείωση 42,59 %).
 • 18 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (206 έναντι 224, μείωση 8,04 %).

Συνολικά το α’ τρίμηνο του 2020 στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας καταγράφονται τα ακόλουθα:

Ληστείες

 • 424 λιγότερες στην επικράτεια (790 έναντι 214, μείωση 34,93 %).
 • 384 λιγότερες στην Αττική (590 έναντι 974, μείωση 39,43 %).
 • 30 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (109 έναντι 139, μείωση 21,58 %).

Κλοπές – Διαρρήξεις

 • 753 λιγότερες στην επικράτεια (17.635 έναντι 20.388, μείωση 13,50 %).
 • 037 λιγότερες στην Αττική (10.205 έναντι 12.242, μείωση 16,64 %).
 • 498 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (082 έναντι 4.580, μείωση 10,87 %).

Κλοπές Τροχοφόρων

 • 098 λιγότερες στην επικράτεια (4.317 έναντι 5.415, μείωση 20,28 %).
 • 013 λιγότερες στην Αττική  (2.518 έναντι 3.531, μείωση 28,69 %).
 •    34 επιπλέον στη Θεσσαλονίκη (677 έναντι 643, αύξηση 5,29 %).

Παράλληλα, κατά το α’ τρίμηνο 2020 εξιχνιάστηκαν (11.026) υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, έναντι (10.827) πέρυσι, οι οποίες αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας.