Αρνητική επίδραση είχε η εξάπλωση του COVID-19 στις ελληνικές εξαγωγές, καθώς τον Μάρτιο του 2020 σημείωσαν μείωση κατά 11,2% συγκριτικά με το Μάρτιο του 2019.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (8/5/2020) η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 2.494,2 εκατ. € τον Μάρτιο 2020 έναντι 2.808,2 εκατ. € τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε 314 εκατ. €.
Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές παρουσίασαν επίσης μείωση, η οποία ωστόσο διαμορφώθηκε σε 87,2 εκατ. €, δηλαδή 4,4%.
Αντίστοιχη αρνητική πορεία είχαν και οι εισαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 467,8 εκατ. €, δηλαδή 9,8%, και ανήλθαν σε 4.282,5 εκατ. € τον Μάρτιο 2020, ενώ το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας βελτιώθηκε κατά 153,2 εκατ. €, δηλαδή 7,9%, ανερχόμενο σε 1.788,3 εκατ. €.
Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2019/2020

a5c0ce99 screenshot 39

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
Σε επίπεδο τριμήνου, και με βάση τη θετική εικόνα των εξαγωγών στους δύο πρώτους μήνες του έτους, η μείωσή τους διαμορφώθηκε σε 25 εκατ. €, δηλαδή 0,3%, και η αξία τους σε 7.982 εκατ. € για το 2020. Οι εισαγωγές παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση, κατά 2%, δηλαδή 271,5 εκατ. €, και διαμορφώθηκαν σε 13.357,3 εκατ. €, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά 5.375,3 εκατ. €, βελτιωμένο ωστόσο κατά 246,5 εκατ. €, δηλαδή 4,4% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του 2019.
Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2019/2020

3c8a3e2e screenshot 40

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
Τα τρόφιμα ξεχώρισαν σε κλαδικό επίπεδο καθώς οι εξαγωγές τους αυξήθηκαν κατά 198 εκατ. €, δηλαδή 18,1%, και διαμορφώθηκαν σε 1.291,9 εκατ. €, ξεπερνώντας τα βιομηχανικά προϊόντα τα οποία επίσης κινήθηκαν ανοδικά κατά 12,1 εκατ. €, δηλαδή 1%, και διαμορφώθηκαν σε 1.282,7 εκατ. €. Αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές χημικών οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 176,5 εκατ. €, δηλαδή 17,9%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 1.160,7 εκατ. €. Αντίθετα, μείωση εξαγωγών κατέγραψαν τα μηχανήματα-οχήματα (13,9 εκατ. €, δηλαδή 1,9%), τα διάφορα βιομηχανικά (46 εκατ. €, δηλαδή 6,7%), και οι πρώτες ύλες (71,7 εκατ. €, δηλαδή 17,3%). Τέλος, ενίσχυση εξαγωγών κατέγραψαν τα λίπη και έλαια κατά 71,3 εκατ. €, δηλαδή 61,1%, και τα ποτά και καπνά κατά 5,6 εκατ. €, δηλαδή 3,1%.
Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2019/2020

da39ef5d screenshot 41

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων χωρίς πετρελαιοειδή,
Ιανουάριος-Μάρτιος 2019/2020
4e674263 screenshot 42
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ
Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., το μερίδιό τους ωστόσο παρουσίασε αύξηση, καθώς στο α’ τρίμηνο 2020 το 56,2% αφορούσε την Ε.Ε. και το 43,8% Τρίτες Χώρες, ενώ στο α’ τρίμηνο 2019 το 51% αφορούσε την Ε.Ε. και το 49% Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, για το τρέχον έτος τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 65,3% για την Ε.Ε. και σε 34,7% για τις Τρίτες Χώρες.