Μειώνεται ο φόρος εισοδήματος για τα πρόσωπα που προβαίνουν σε δωρεές προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Η μείωση του ποσού του φόρου θα είναι σε ποσοστό 20% του ποσού της δωρεάς, ενώ το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.

Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, και τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.

“Η Κυβέρνηση ενισχύει κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, προσβλέποντας στην περαιτέρω ανάπτυξή του, και δημιουργώντας επιπλέον κίνητρα χρηματοδότησής του από τον ιδιωτικό τομέα”, ανέφερε ο κ. Αυγενάκης, και συμπλήρωσε: “Σε συνδυασμό μάλιστα με την πρόσφατη μείωση του φορολογικού συντελεστή στα συμβόλαια που συνάπτουν οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (ΑΑΕ), υλοποιείται η πρώτη φάση στήριξης με μέτρα τέτοιου είδους, προς το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού”.