Επείγουσα ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα της ομάδας Β+, εξέδωσε το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομοτηνής.

«Σε μια εποχή με μειωμένα αποθέματα λόγω της πανδημίας του COVID-19, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας και κυρίως όσους έχουν ομάδα αίματος Β+ να προσέλθουν στην ΝΥ Αιμοδοσίας για να βοηθήσουν με την προσφορά αίματος», τονίζεται.