Με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Δήμαρχο Τρικκαίων, Δημήτρη Παπαστεργίου, ήταν η πρώτη συνάντηση του Στέλιου Πέτσα άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του ως Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμοδίου για θέματα Αυτοδιοίκησης, σε μια κίνηση προφανούς συμβολισμού.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αποτελούν άμεση προτεραιότητα τόσο για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού όσο και για την κεντρική Κυβέρνηση.

Από κοινού, υπογραμμίστηκε η ανάγκη γόνιμης, ουσιαστικής και ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και της κεντρικής Κυβέρνησης, προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμιστικές δράσεις, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ενίσχυση της απασχόλησης και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης για όλους.