Με σημερινό του δελτίο Τύπου ο Δήμος Αρριανών ενημερώνει τους πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγούς), καθώς και τους δημότες και καταναλωτές, ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465 (ΦΕΚ 2087/31-05-2020, τ. Β΄), από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020, σε κάθε λαϊκή αγορά αρμοδιότητας του Δήμου Αρριανών (Αράτου, Φιλλύρας και Αρριανών), θα δραστηριοποιούνται σε αυτές, σύμφωνα με την άδειά τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) και όπως ορίζονται οι συμμετέχοντες με την  υπ’ αριθμ. 558/28-05-2020 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ 625ΜΩΨΣ-ΒΦΘ).

Αναλυτικά οι πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές που θα δραστηριοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες 01/06/2020 (Δευτέρα), 02/06/2020 (Τρίτη) και 03/06/2020 (Τετάρτη), στις αντίστοιχες λαϊκές αγορές Αράτου, ΦΙλλύρας και Αρριανών, έχουν ως κατωτέρω:

Λαϊκή Αγορά  ΑΡΑΤΟΥ  01/06/2020

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ   ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  –  01/06/2020
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1ΑΛΗΓΙΟΧΑΝΟΡΧΑΝΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)65
2ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤΑΪΧΑΝΧΑΣΑΝΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)10
3ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΘΩΜΑΣΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)1
4ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΑΝΝΑΣΩΚΡΑΤΗΣΒιομηχανικά είδη καθαριότητας – χαρτικά  (Ε΄)7
5ΜΟΥΣΤΑΦΑΣΕΡΗΦΑΛΗΔΕΜΙΡ ΑΛΗΟΠΩΡ/ΚΑ  (Α΄)68
6ΡΑΜΑΔΑΝΤΖΕΜΑΛΗΜΟΥΜΙΝΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)4

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ    ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΑΤΟΥ  –  01/06/2020
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1ΑΜΕΤΕΡΟΛΦΕΪΜΠΑΡΑΓΩΓΟΣ51
2ΑΧΜΕΤΧΟΥΣΕΪΝΝΑΤΖΙΤΠΑΡΑΓΩΓΟΣ27
3ΔΕΛΗ ΑΧΜΕΤΜΕΧΜΕΤΡΑΗΜΠΑΡΑΓΩΓΟΣ30
4 ΚΑΛΟΥΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ36
5 ΚΑΡΑΤΣΟΛ ΜΕΜΕΤΑΜΕΤΜΕΜΕΤΠΑΡΑΓΩΓΟΣ39
6ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝΟΥΜΕΤΜΟΥΣΤΑΦΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ24
7ΜΕΜΕΤΓΚΙΟΥΛΣΕΡΙΣΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ42
8ΜΟΛΛΑ ΡΑΪΜΧΑΤΙΤΖΕΣΑΛΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ33

 

Λαϊκή Αγορά  ΑΡΑΤΟΥ  01/06/2020

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ  –      ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ       ΦΙΛΛΥΡΑΣ   –     02/06/2020
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑΡΙΤΒΑΝΜΕΜΕΤΠΑΡΑΓΩΓΟΣ50
2ΑΜΕΤΕΡΟΛΦΕΪΜΠΑΡΑΓΩΓΟΣ54
3ΑΧΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΣΜΑΝΑΧΜΕΤΠΑΡΑΓΩΓΟΣ81 – 82
4ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝΧΟΥΣΕΪΝΧΑΣΑΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ63
5ΕΣΕΚ ΔΕΡΕΛΗΣΑΜΠΡΙΕΡΑΗΜΠΑΡΑΓΩΓΟΣ78
6ΙΩΑΝΝΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ66
7ΚΑΛΟΥΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ74 – 75  –  75 Α

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ   –    ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΦΙΛΛΥΡΑΣ –   02/06/2020
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1ΑΛΗΜΟΥΖΑΦΕΡΜΠΑΙΡΑΜΑΛΗΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)148 – 149
2ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗΧΑΝΙΦΕΧΑΣΑΝΕΝΔΥΣΗ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ (Ε΄)15 – 16
3ΑΜΕΤΧΟΥΣΑΜΕΤΙΝΧΟΥΣΑΜΕΝΤΙΝΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)21 -22
4ΑΧΜΕΤΡΑΪΦΕΜΙΦΙΤΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)135 – 136 Α
5ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥΖΙΝΕΠΙΜΠΡΑΗΜΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)145 – 146
6ΑΧΜΕΤΖΙΚ ΜΕΜΕΤΑΪΧΑΝΧΑΣΑΝΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)25 – 26
7ΓΙΟΥΣΟΥΦΧΑΣΗΜΕΡΟΥΛΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)9 – 10   &             157 – 158
8ΓΙΟΥΣΟΥΦΜΕΡΑΛΝΙΑΖΗΥΑΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ  (Ε΄)138 – 139
9ΓΙΟΥΣΟΥΦΕΡΟΥΛΧΑΣΗΜΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)159 – 160
10ΔΕΛΗΝΟΥΡΑΝΜΟΥΜΙΝΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)12 – 13
11ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΠΩΡ/ΚΑ 56 – 57
12ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)151 Α -152
13ΙΣΜΑΗΛΤΑΝΕΡΙΜΠΡΑΜΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)154 Α – 155
14ΙΣΜΑΗΛΕΛΦΙΝΤΑΦΑΧΡΕΔΗΝΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)141 – 142 Α
15ΙΣΜΑΗΛΡΕΪΧΑΝΡΕΣΗΤΕΝΔΥΣΗΣ (Ε΄)101
16ΙΣΜΑΗΛΣΟΥΝΑΪΧΟΥΣΕΪΝΥΑΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ε΄) &  ΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)5 Β – 6
17ΙΣΜΑΗΛΣΕΛΜΑΡΕΣΗΤΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)113 – 114 Α
18ΙΣΜΑΗΛΙΜΑΝΕΓΙΑΚΟΥΠΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (Α΄)39 – 40 & 41
19ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥΑΪΣΕΣΟΥΛΕΪΜΑΝΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)129 – 129 Α
20ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ-Πλαστικά (Ε΄)163 Β – 164  –  165
21ΜΙΡΤΖΑΝΚΕΜΑΛΑΛΗ ΟΣΜΑΝΟΠΩΡ/ΚΑ (Α’ ) 69 – 70
22ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑΜΟΥΖΑΦΕΡΧΑΚΗΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)  60 – 61

 

Λαϊκή Αγορά  ΑΡΡΙΑΝΩΝ 03/06/2020

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  –  ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ    –   03/06/2020
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΑΠΤΟΥΛΑΡΙΤΒΑΝΜΕΜΕΤΠΑΡΑΓΩΓΟΣ143
2ΑΧΜΕΤΣΙΚΦΙΚΡΙΕΑΜΕΤΠΑΡΑΓΩΓΟΣ146
6ΓΙΑΣΟΥΚΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝΧΟΥΣΕΪΝΧΑΣΑΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ156
4ΙΜΠΡΑΜ ΣΑΛΗΤΖΕΛΑΕΤΙΝΣΕΜΠΑΧΕΤΙΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ140
5ΚΑΛΟΥΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ136 – 137
6ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝΟΥΜΕΤΜΟΥΣΤΑΦΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ159

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΠΩΛΗΤΕΣ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΑΡΡΙΑΝΩΝ – 03/06/2020
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1ΑΛΗ ΓΚΑΤΖΗΧΑΝΙΦΕΧΑΣΑΝΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)6 – 7 – 8
2ΑΧΜΕΤ ΡΑΪΦΕΜΙΦΙΤΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)189 – 190
3ΓΙΟΥΣΟΥΦΧΑΣΗΜΕΡΟΥΛΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)177 – 176
4ΔΕΛΗΝΟΥΡΑΝΜΟΥΜΙΝΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)183 – 184
5ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)43 – 44
6ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)194 – 195
7ΙΣΜΑΗΛΣΕΛΜΑΡΕΣΗΤΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)181 – 182
8ΙΣΜΑΗΛΤΑΝΕΡΙΜΠΡΑΜΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)148 – 149
9ΙΣΜΑΗΛΙΜΑΝΕΓΙΑΚΟΥΠΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)163 – 164 – 165
10ΙΣΜΑΗΛΣΕΒΕΝΡΕΣΗΤΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)21 – 22
11ΙΣΜΑΗΛΣΟΥΝΑΪΧΟΥΣΕΪΝΥΑΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (Ε’ )30
12ΚΑΜΠΑ ΑΛΗΑΪΣΕΜΕΧΜΕΤΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)151 – 152
13ΚΕΡΗΜΟΡΧΑΝΡΑΣΗΜΕΝΔΥΣΗ (Ε΄)3
14ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝΟΥΜΕΤΜΟΥΣΤΑΦΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ159
15ΜΙΡΤΖΑΝΚΕΜΑΛΑΛΗ ΟΣΜΑΝΟΠΩΡ/ΚΑ (Α΄)132 – 133
16ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑΜΟΥΖΑΦΕΡΧΑΚΗΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ (Β΄)39 – 40