Με ένα νέο, σύγχρονης τεχνολογίας απορριμματοφόρο, εξοπλίστηκε ο Δήμος Μαρωνείας- Σαπών.

Η προμήθεια του απορριμματοφόρου, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” και εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του στόλου του με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμάτων, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού.

Το απορριμματοφόρο θα διατεθεί στη Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας για την κάλυψη των αναγκών της παραλιακής ζώνης.

Με νέο απορριμματοφόρο, για την παραλιακή ζώνη Μαρώνειας, ενισχύθηκε ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών Με νέο απορριμματοφόρο, για την παραλιακή ζώνη Μαρώνειας, ενισχύθηκε ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών