Μετά τις τελευταίες πυρκαγιές στην περιοχή, με ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, Μαυρίδης Μιλτιάδης, τονίζει:
“Ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών ανακοινώνει ότι κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξουν οι ανάλογες κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Νόμο.
Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών”.