Παρελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία 264 νέα οχήματα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο του Σώματος.

Με την προσθήκη των εν λόγω οχημάτων ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών, και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Τα οχήματα αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα κατανέμονται:

  • 90 στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
  • 42 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας.
  • 37 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • 34 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.
  • 26 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων.
  • 20 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου.
  • 15 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.