Στο Εθνικό Τυπογραφείο, για να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες, απεστάλη η 2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων, το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής θα προσλάβει τρία άτομα, των εξής ειδικοτήτων:

  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δείτε τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα ΕΔΩ.