Ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου.

Πεντακόσιες προσλήψεις μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας, θα γίνουν εν όψει του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου.

Η εν λόγω εξέλιξη κατέστη εφικτή, αφού το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε και έλαβε από το ΣτΕ εξαίρεση αναστολής των διαδικασιών εκλογής μελών ΔΕΠ και πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στα ΑΕΙ (διδασκόντων του π.δ. 407/1980 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983) με τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες (κατανομές, προκηρύξεις, συγκροτήσεις εκλεκτορικών κ.λπ.).

Η εξαίρεση ζητήθηκε ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες για την ομαλή έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, κυρίως για τα νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν στα Πανεπιστήμια με τους νόμους 4.559/2018, 4.589/2019 και 4.610/2019.

Έτσι τα Ιδρύματα δεν θα χάσουν πολύτιμο χρόνο καθώς πλέον σε πρώτη φάση έγινε η κατανομή των θέσεων από το ΥΠΠΕΘ, και στη συνέχεια οι Σύγκλητοι θα προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για τη στελέχωση των Τμημάτων, τόσο για την κάλυψη των άμεσων αναγκών όσο και για την κάλυψη μονίμων θέσεων.

Δείτε την απόφαση και την κατανομή των θέσεων ανά πανεπιστήμιο:

Advertisement