Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής στις 19 Ιουλίου και ώρα 19:00.
δημαρχείο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Συγκεκριμένα το συλλογικό όργανο θα συζητήσει τα εξής θέματα:

 1. Καθορισμός τελών για την χρήση κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς θρησκευτικού χαρακτήρα ενόψει του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου της πόλεως  Κομοτηνής (θρησκευτικό πανηγύρι) και της επετειακής αγοράς ενόψει εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου (υπ΄αριθ. 173/2023 Α.Ο.Ε.).
 2. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023 για 8η φορά (υπ΄αριθ. 169/2023 ΑΟΕ).
 3. Έγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου 2023 (αριθμ. 166/2023 ΑΟΕ).
 4. Έγκριση ή μη της υπ. αριθμ. 1.10/04-07-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής σχετικά με την έγκριση της ετήσιας έκθεσης (οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός, προσάρτημα) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019.
 5. Έγκριση ή μη της υπ. αριθμ. 2.10/04-07-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής σχετικά με την έγκριση της ετήσιας έκθεσης (οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός, προσάρτημα) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020.
 6. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 44/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής περί τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού  Α΄ τριμήνου 2023.
 7. Έγκριση ή μη για 5η φορά της μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, οικ. έτους 2023 (υπ’ αριθμ. 55/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής).
 8. Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων-υλικών μηχ/σης & πολλαπλών εκτυπώσεων για τα έτη 2024 και 2025.
 9. Έγκριση ή μη διενέργειας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024 και 2025.
 10. Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Καύσιμη Ύλη (ξυλεία) για τα έτη 2024 και 2025.
 11. Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Τρόφιμα και Είδη Παντοπωλείου για τα έτη 2024 και 2025.
 12. Έγκριση ή μη διαγραφής χρηματικών ποσών που αφορούν τέλη πεζοδρομίου και δημοτικά τέλη-δημοτικό φόρο και τέλη ακίνητης περιουσίας.
 13. Έγκριση ή μη διαγραφής και επαναβεβαίωσης ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ. 
 14. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: Συντήρηση βατότητας αγροτικών οδών πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής.
 15. Παραλλαγή δικτύου φωτισμού σε οικισμούς.
 16. Έγκριση ή μη απότμησης-υποβιβασμού πεζοδρομίου για τη δημιουργία εισόδου-εξόδου εμπορικής αποθήκης επί της παράπλευρης κοινοτικής οδού σε οικόπεδο εντός σχεδίου του οικισμού Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 18/2023 Α.Ε.Π.Ζ.).
 17. Παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. 353/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 126/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης εισόδου-εξόδου στο ευρισκόμενο αγροτεμάχιο επί της Εθνικής οδού 2 Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης στην κτηματική περιοχή Κομοτηνής για τη λειτουργία της Υπεραγοράς Τροφίμων ιδιοκτησίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
 18. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη Κομοτηνής (υπ’ αριθ. 17/2023 ΑΕΠΖ).
 19. Έγκριση ή μη συμβιβασμού και κατάργησης δίκης μεταξύ της Ριζά Ναϊμέ και του Δήμου Κομοτηνής (υπ΄ αριθ. 167/2023 Α.Ο.Ε.).
Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood