Ενέργειες απομάκρυνσης των εγκαταλειμμένων οχημάτων, πραγματοποιεί το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής, στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει υπογραφεί με εταιρεία του Φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Μέχρι στιγμής απομακρύνθηκαν τα οχήματα που έχουν καταγραφεί από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται πριν την απομάκρυνσή τους (επικόλληση ειδοποίησης ιδιοκτήτη, αλληλογραφία με την Αστυνομία, ΔΟΥ, κλπ). Από τα τριάντα αυτοκίνητα που έχουν καταγραφεί, ήδη τα τέσσερα έχουν απομακρυνθεί σε χώρο φύλαξης της εταιρείας εναλλακτικής διαχείρισης. Μετά την παρέλευση είκοσι ημερών, και εφόσον δεν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη τους, τα οχήματα καταστρέφονται.

“Τα οχήματα που εγκαταλείπονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρούνται απόβλητα και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου προκειμένου να τα διαχειριστεί ως τέτοια”, σημειώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ισμαήλ Λεβέντ, και σε αυτό το πλαίσιο καλούνται οι δημότες όταν εντοπίζουν εγκαταλειμμένο όχημα να το δηλώνουν στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου 2531052400 ή στη γραμμή του Δημότη 15424.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Κομοτηνής, Ισμαήλ Λεβέντ.

“Οι ιδιοκτήτες οχημάτων απαγορεύεται να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους, πεζοδρόμια, εγκαταλειμμένα οικόπεδα κλπ. Εφόσον θέτουν τα οχήματά τους σε ακινησία, πρέπει να τα σταθμεύουν σε χώρο ιδιοκτησίας τους”, επισημαίνει ακόμη ο Αντιδήμαρχος, και συμπληρώνει: “Η ανακύκλωση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία. Οι επιπτώσεις από τη μη ορθή ανακύκλωση οχημάτων αφορούν τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τα επικίνδυνα απόβλητα που εμπεριέχονται στα οχήματα (ορυκτέλαια, οξέα μπαταριών, μόλυβδο, καταλύτες κλπ). Τα υλικά αυτά μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική υποβάθμιση στο έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες. Το όφελος της ανακύκλωσης οχημάτων είναι διπλό. Αφενός απελευθερώνεται πολύτιμος ελεύθερος δημόσιος χώρος στάθμευσης στην πόλη μας και αποτρέπεται η διαρροή των επικίνδυνων υλικών που περιέχονται σε αυτά στο περιβάλλον, αφετέρου δίνεται η δυνατότητα επανάκτησης υλικών και μετάλλων τα οποία επαναχρησιμοποιούνται”.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΕ: http://www.edoe.gr/sixnes-erotiseis/