Είναι γνωστό οτι η οροσειρά της Ροδόπης, η δεύτερη σε μήκος μετά την Πίνδο οροσειρά τής Ελλάδας, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα από οικολογική άποψη ορεινά συμπλέγματα της Ελλάδας.

Συνολικά 139 είδη πουλιών βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 53% του συνολικού αριθμού ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα. Εξ αυτών, 7 είναι καταχωρημένα στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων σπονδυλοζώων της Ελλάδας, 27 προστατεύονται από την Κοινοτική Οδηγία 79/409 για τα πουλιά, 119 προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βέρνης και 42 από τη Συνθήκη της Βόννης, και 70 έχουν χαρακτηριστεί είδη άμεσου κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Χαρακτηριστικό δείγμα των παραπάνω, οι μαυροπελαργοί και οι μαυρόγυπες που απαθανάτισε με τον φωτογραφικό του φακό ο Στέλιος Ισπικούδης.