Σε δήλωσή του ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμων, εν όψει της απόφασης της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί, τονίζει:

“Θλίψη, πικρία καὶ ἀπογοήτευση, προκαλεῖ σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, σὲ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε πολιτισμένο ἄνθρωπο, ἡ εἴδηση τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ μουσουλμανικὸ τζαμί. Ἡ πράξη αὐτὴ ἀποτελεῖ πρόκληση γιὰ τὴν πίστη μας καὶ γιὰ τὸν πολιτισμό μας, εἶναι μιὰ πράξη ποὺ στοχεύει στὴ διαγραφὴ τῆς μνήμης, μιὰ πρόκληση, ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες στὴ Μέση Ἀνατολή, ποὺ στοχεύει στὴν διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας, στὴν διαστροφὴ τῆς πολιτιστικῆς ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων.

Γιὰ έμᾶς, τὸ Γένος τῶν Ἐλλήνων Ὀρθοδόξων, ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία, εἶναι τὸ κέντρο τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ κυριάρχης τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ὁ κυριάρχης τοῦ Γένους τῶν Χριστιανῶν, ὁ προστάτης καὶ λυτρωτής μας.

Ἡ Ἁγία Σοφία, ἠ Μεγάλη Ἐκκλησία, εἶναι ἕνα οἰκουμενικό, ἕνα ἐμβληματικὸ μνημεῖο, ἕνα μεγάλο ἀρχιτεκτονικὸ καὶ αἰσθητικὸ ἐπίτευγμα, ἕνα μνημεῖο παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, γιὰ τὸ ὁποῖο εἴμαστε πραγματικὰ ὑπερήφανοι γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τῶν πατέρων μας, εἶναι ἕνα μνημεῖο ποὺ διασώζει τὴν μνήμη μας, τὴν κρατᾶ ζωντανή, γιατὶ οἱ καμπάνες τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας κτυποῦν καθημερινὰ στὴν ψυχή μας, παρὰ τοὺς ἕξι αἰῶνες τῆς αἰχμαλωσίας της.

Αὐτὴ ἡ θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ βεβήλωση τοῦ οἰκουμενικοῦ μνημείου, προκαλεῖ τὴν παγκόσμια κοινότητα καὶ ταυτόχρονα καλεῖ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, ὅλους τοὺς Ἕλληνες σὲ ἐγρήγορση. Μας καλεί νὰ ἀναλογισθοῦμε τὶς εὐθύνες μας ἀπέναντι στὴν πίστη μας καὶ στὸν πολιτισμό μας”.