Τα ΜΟΕ, ως πρακτική διεθνούς πολιτικής, έχουν υιοθετηθεί από Αθήνα και Άγκυρα τα τελευταία τριάντα χρόνια και αφορούν κυρίως τους τομείς των Εξωτερικών και της Άμυνας. Πρόκειται για συναντήσεις που γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και καταλήγουν σε κινήσεις και από τις δύο πλευρές για τη βελτίωση της διμερούς συνεργασίας στους εν λόγω τομείς.

ΣΥΡΙΖΑ: “Αυτή δυστυχώς δεν είναι εικόνα σοβαρής κυβέρνησης”