Εκπαιδευτική-ενημερωτική δράση «Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης», διοργανώνει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.).

Στόχος της ενέργειας είναι η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ορθές πρακτικές ανακύκλωσης.

Στην εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής και ώρα 09:30 – 13:30, θα λάβουν μέρος τετρακόσιοι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής.