Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (Μελισσοκόμου), οφείλουν να έχουν μαζί τους οι μελισσοκόμοι κατά τις μετακινήσεις τους για μελισσοκομικές εργασίες κατά τη διάρκεια του lockdown, καθώς επίσης: Το Μελισσοκομικό τους Βιβλιάριο, την Αστυνομική Ταυτότητά τους, έγγραφο που να αποδεικνύει τη μελισσοκομική ιδιότητά τους (π.χ. δήλωση καλλιέργειας/τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης).
Όσοι μελισσοκόμοι δεν διαθέτουν Μελισσοκομικό Βιβλιάριο, θα πρέπει άμεσα να προβούν στην έκδοσή του.
Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος τελεί στη διάθεση των μελών του καθημερινά.
Οποιοδήποτε πληροφορία δίδεται από τον Πρόεδρο Νικόλαο Καρακωστίδη στο τηλέφωνο 6944727261.
Lockdown: Έτσι επιτρέπονται και οι μετακινήσεις των μελισσοκόμων για μελισσοκομικές εργασίες