Τη Μεγάλη Πέμπτη το Θείο Δράμα κορυφώνεται. Στους ναούς ψάλλονται τα Δώδεκα Ευαγγέλια. Ανάμεσα στο πέμπτο και στο έκτο Ευαγγέλιο ψάλλεται το αντίφωνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» και ο Εσταυρωμένος λιτανεύεται από τους ιερείς. Τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται ο Μυστικός Δείπνος όπου ο Ιησούς κοινωνεί τους μαθητές Του.

Τα Δώδεκα Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης μέσω του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:

 • Ευαγγέλιο Πρώτο: Η υπόσχεση της αποστολής του Πνεύματος.
 • Ευαγγέλιο Δεύτερο: Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού.
 • Ευαγγέλιο Τρίτο: Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού.
 • Ευαγγέλιο Τέταρτο: Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο.
 • Ευαγγέλιο Πέμπτο: Ο θάνατος του Ιούδα.
 • Ευαγγέλιο Έκτο: Οι στρατιώτες εμπαίζουν τον Ιησού.
 • Ευαγγέλιο Έβδομο: Η σταύρωση του Ιησού.
 • Ευαγγέλιο Όγδοο: Ο θάνατος του Ιησού.
 • Ευαγγέλιο Ένατο: Ένας στρατιώτης λογχίζει την πλευρά του Ιησού.
 • Ευαγγέλιο Δέκατο: Ο ενταφιασμός του Ιησού.
 • Ευαγγέλιο Ενδέκατο: Η ταφή του Ιησού.
 • Ευαγγέλιο Δωδέκατο: Η φρούρηση του τάφου.