Η περίοδος του ραμαζανιού των μουσουλμάνων που διανύουμε καταλήγει καθημερινά με τη δύση του ήλιου, με τα δείπνα που ονομάζονται “ιφτάρ” και σηματοδοτούν τη λήξη της ολοήμερης νηστείας. Όπως συνέβαινε και πριν την πανδημία, τα τραπέζια αυτά όταν παρατίθενται από δημόσια πρόσωπα, συλλόγους, θεσμικούς φορείς, κ.λπ., γίνονται αφορμή, πέρα από την τήρηση των παραδόσεων, και για πολιτικο-κοινωνικές συνάξεις με πλούσιο παρασκήνιο και πολλά πολιτικά υποσημαινόμενα.