Ανακοινώνεται από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους, ότι λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού, αναστέλλονται στις Περιφερειακές Ενότητες που κατατάσσονται στο Επίπεδο Αυξημένου Κινδύνου-Κόκκινο, όπου συμπεριλαμβάνεται και το Πόρτο Λάγος, οι εξετάσεις για απόκτηση:

  • Άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.
  • Άδειας χειριστή πηδαλιούχου.
  • Άδειας ναυαγοσώστη.
  • Βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη.

Επίσης, από την 01-11-2020 μέχρι και την 31-12-2020 δεν απαιτείται η ανανέωση του ασφαλιστηρίου της περίπτωσης γ) της πργ 5 του άρθρου 23 του Γ.Κ.Λ. αριθ.20 (ΦΕΚ 444 Β΄/1999), όπως ισχύει. Η παράταση της πργ 1 αφορά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται το εν λόγω χρονικό διάστημα, κατόπιν υποβολής στη Λιμενική Αρχή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄79) περί μη δραστηριοποίησης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τέλος, στον επίσημο ιστότοπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) υπάρχει ειδική ενότητα για τον ιό COVID-19, η οποία ενημερώνεται καθημερινά για την εξέλιξη του φαινομένου, σε σχέση πάντα με τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές.