“Αθέριστο σιτάρι” θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της εικόνας.
Της εικόνας που, δεν είναι πίνακας ζωγραφικής, αλλά φωτογραφία σιτοβολώνα της Μεσούνης Κομοτηνής που τράβηξε ο Στέλιος Ισπικούδης.
Ένα ακόμη στιγμιότυπο που μαρτυρά την ομορφιά του τόπου μας αλλά και που ταυτόχρονα αποτελεί μια υπέροχη καλλιτεχνική αποτύπωση της αγροτικής φυσιογνωμίας του.