Δύο δρομολόγια προς και από τη Θεσσαλονίκη θα εκτελεί από την Τρίτη 5 Μαΐου το ΚΤΕΛ Ροδόπης.
Έτσι, ο πίνακας του συνόλου των δρομολογίων διαμορφώνεται όπως παρακάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τα δρομολόγια ενδεχομένως να υπόκεινται σε τροποποιήσεις.
Πληροφορίες στο 2531022912.